(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2020 do Trung tâm y tế huyện Gia Bình ủy quyền như sau:

1. Đơn vị tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8 đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm y tế huyện Gia Bình; Số 2 đường Gia Định, trị trấn Gia Bình, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

3. Tên tài sản; Thời gian thực hiện; Địa điểm tài sản đấu giá:

* Tên tài sản: Cho thuê tài sản công để làm dịch vụ trông giữ xe tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình. Thời gian thực hiện: 24 tháng.

* Địa điểm tài sản đấu giá: Tại vị trí làm dịch vụ nhà ăn Trung tâm y tế huyện Gia Bình.

4. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

6.084.000 đồng/tháng x 24 tháng = 146.016.000 đồng. (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi sáu triệu, không trăm mười sáu nghìn đồng chẵn).

Giá trên đã bao gồm tiền thuế, phí phải nộp cho Nhà nước theo quy định.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, tham khảo hồ sơ:

* Thời gian: Từ ngày 24/02/2020 đến 16h30 ngày 16/03/2020 (trong giờ hành chính).

* Địa điểm xem tài sản: Tại vị trí làm dịch vụ nhà ăn Trung tâm y tế huyện Gia Bình.

Khách hàng tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp với Trung tâm để được hướng dẫn xem tài sản, được tham khảo hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Thời gian: Từ ngày 24/02/2020 đến 16h30 ngày 16/03/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

7. Tiền bán hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá:

* Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

* Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 20.000.000 đồng/01 hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm, phương thức nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Thời gian: Ngày 16/03/2020; Ngày 17/03/2020 và ngày 18/03/2020 (trong giờ hành chính).

Trung tâm chỉ thu tiền đặt trước của người tham gia đấu giá trong thời hạn đã thông báo, trừ trường hợp người tham gia đấu giá tự nguyện nộp trước thời gian đã thông báo. Số tiền đặt trước phải được báo có trong tài khoản của Trung tâm, hạn cuối đến 16h30 phút ngày 18/03/2020.

- Địa điểm, phương thức nộp: Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản sau:

+ Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh.

+ Số tài khoản: 25610003679999 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Kinh Bắc; địa chỉ: tầng 1 Tòa nhà Cát Tường New - Lô CC03 đường Lý Thái Tổ, phường Ninh Xá, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

+ Nội dung nộp: Tiền đặt trước tham gia đấu giá cho thuê tài sản công để làm dịch vụ nhà ăn tại Trung tâm y tế huyện Gia Bình (Tiền đặt trước không phát sinh lãi. Phí kiểm đếm và phí chuyển tiền do khách hàng tự chi trả - nếu có).

9. Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá:

- Thời gian: 9h30 ngày 19/03/2020.

- Địa điểm: Tại Hội trường tầng 3, Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

10. Đối tượng, điều kiện và tiêu chí tham gia đấu giá:

Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật liên quan.

Cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản do Trung tâm ban hành; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

Ngoài ra, cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá còn phải đáp ứng các tiêu chí sau đây: (Có Phụ lục kèm theo).

11. Hình thức đấu giá; Phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

(Chi tiết tham khảo tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Ninh; Số 8, đường Phù Đổng Thiên Vương, phường Suối Hoa, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, hoặc liên hệ theo số ĐT: 0222 3874 777)./.

Phụ lục: Đấu giá dịch vụ Nhà ăn 

TT

YÊU CẦU BẮT BUỘC CẦN CÓ

1

Có giấy phép đăng ký kinh doanh dịch vụ ăn uống, vốn đăng ký kinh doanh từ 300 triệu đồng trở lên (bản sao công chứng).

2

Chứng minh nhân dân (bản sao công chứng).

3

Nhân viên Nhà ăn có giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị tối thiểu 03 tháng và phải đảm bảo không mắc các bệnh truyền nhiễm lây qua đường tiêu hóa và hô hấp (lao tiến triển chưa được điều trị, viêm gan vi rút A, E, viêm đường hô hấp cấp tính, các tổn thương ngoài da nhiễm trùng…).

4

Về nhân lực: phải có tổi thiểu 03 nhân viên có chứng nhận kiến thức nấu ăn trở lên.

5

Chịu sự kiểm tra, giám sát của Trung tâm và các cơ quan chức năng theo quy định của Pháp luật.

6

Cá nhân, tổ chức tham gia đấu giá phải thực hiện các cam kết sau đây:

- Thực hiện theo đúng các quy định hiện hành về vệ sinh an toàn thực phẩm. Có giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

- Nếu để xảy ra như mất an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm thì người trúng đấu giá phải chịu trách nhiệm bồi thường và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Có bảng niêm yết giá bán công khai.

- Thực hiện theo đúng các quy tắc ứng xử của Trung tâm, chấp hành các nội quy, quy định của Trung tâm. Thực hiện tốt việc giao tiếp, ứng xử với người bệnh và người nhà người bệnh.

- Bảo quản tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị của Trung tâm. Phải chịu trách nhiệm bồi thường theo giá trị nếu để xảy ra mất mát.Trong quá trình sử dụng nếu hư hỏng phải chịu toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế.

- Cung cấp chế độ ăn bệnh lý và phục vụ theo yêu cầu của Trung tâm.

- Nộp các khoản thuế, phí cho Nhà nước theo quy định.

7

- Phải chịu trách nhiệm về dịch vụ và thường xuyên phản hồi về chất lượng dịch vụ.

- Chịu trách nhiệm trước Trung tâm về những hành động vượt quá phạm vi thẩm quyền.

- Có kênh thông tin cho người bệnh, gia đình người bệnh phản hồi về chất lượng dịch vụ.

- Có bộ phận thực hiện giám sát, tiếp nhận và xử lý phản hồi thông tin khách hàng hoặc phía Trung tâm.

8

Tự chi trả tiền điện, nước theo số công tơ hàng tháng. Có trách nhiệm thu gom rác thải vào vị trí quy định của Trung tâm.

9

Khi trúng đấu giá phải đặt cọc tiền để đảm bảo thực hiện hợp đồng bằng giá trị 03 tháng tiền dịch vụ nộp cho Trung tâm, Trung tâm gửi vào kho bạc Nhà nước. Sau khi thanh lý hợp đồng sẽ hoàn trả lại số tiền đặt cọc đảm bảo thực hiện hợp đồng.

10

Thanh toán tiền cho Trung tâm theo quý,nộp từ ngày 01 đến ngày 10 của tháng đầu quý sau.(nếu chậm nộp sẽ trừ vào tiền đặt cọc thực hiện hợp đồng).

11

Thời gian thực hiện hợp đồng dịch vụ là 02 năm. Nếu người trúng đấu giá đơn phương chấm dứt hợp đồng thì Trung tâm không trả lại số tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng.