(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/3/2018 do Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Krông Bông ủy quyền như sau:
Ngày 19/3/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 19/3/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ảnh 2