(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 374 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/12/2016. 
Ngày 19/12: Có 4/374 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 19/12: Có 4/374 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 370 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, TBMT, Sở Y tế tỉnh Long An dự kiến phát hành HSYC từ ngày 21/12/2016; Ủy ban nhân dân xã Phổ Văn (huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/12/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT, TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Quảng Trị dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/12/2016 đến 16 giờ ngày 27/12/2016. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng hình thức bảo đảm dự thầu sai quy định: Ủy ban nhân dân xã Hợp Thịnh (huyện Tam Dương, tỉnh Quảng Trị) đăng tải TBMT gói thầu xây lắp, lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi, nêu hình thức bảo đảm dự thầu: “Đặt cọc bằng tiền mặt, ký quỹ hoặc thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt đọng hợp pháp”. Đơn vị này cần biết, theo Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp, nhà thầu phải thực hiện biện pháp bảo đảm dự thầu trước thời điểm đóng thầu theo hình thức thư bảo lãnh do ngân hàng hoặc tổ chức tín dụng hoạt động hợp pháp tại Việt Nam phát hành hoặc đặt cọc bằng Séc (đối với trường hợp đặt cọc).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.