(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2021 do Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất tại khu đô thị mới phía Nam sông Đào - TP Nam Định (101 thửa). Tổng giá khởi điểm: 193.132.800.000đ, tổng diện tích: 12.512,7 m2

Ban chỉ đạo đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở và thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư trên địa bàn thành phố Nam Định.

Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 1
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 2
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 3
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 4
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 5
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 6
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 7
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 8
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 9
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 10
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 11
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 12
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định ảnh 13