(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đất Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2021 do Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 46 lô đất ở tại Khu dân cư Mũi Lò Vôi, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.

Ban Quản lý dự án Đầu tư - Xây dựng và Phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh

Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 1
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 2
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 3
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 4
Ngày 19/12/2021, đấu giá quyền sử dụng 46 lô đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ảnh 5