(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lạc Việt và Ban Quản lý khu Đại học Phố Hiến thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2020 như sau:

Ngày 19/12/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên ảnh 1