(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản Nhà nước thanh lý do Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 165 đường Hùng Vương - TP Nam Định) xử lý:

Tài sản đấu giá:

- 01 chiếc xe ôtô con 05 chỗ ngồi, nhãn hiệu MAZDA, số loại 6, màu ghi, biển kiểm soát 18A - 003.68, số khung 42F MH001103, số máy LF 444485 theo giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 000922 do Phòng CSGT Công an tỉnh Nam Định cấp ngày 10 tháng 01 năm 2012 cho Sở giáo dục đào tạo Nam Định

- Giá khởi điểm: 65.000.000đ (Sáu mươi lăm triệu đồng)

- Số tiền đặt trước: 7.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá 

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 04/12/2019 đến ngày 16/12/2019 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 16, 17, 18/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 12, 13/12/2019 (Trong giờ hành chính)

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân cú đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, nhiều vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ 00 phút ngày 19 tháng 12 năm 2019

(Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm theo đúng thời hạn trên)

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định. Số điện thoại: 0228.3836335).