(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Kho bạc Nhà nước Bắc Giang ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Địa chỉ: Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

2. Người có tài sản đấu giá: Kho bạc Nhà nước Bắc Giang.

Đại diện: Bà Phạm Thị Thúy Phượng – Chức vụ: Phó Giám Đốc

Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang.

3. Tài sản đấu giá: 01 chiếc xe ô tô FORD- LASER, biển kiểm soát: 98A-5689

- Loại phương tiện: Ô tô con

- Nhãn hiệu: Ford

- Số loại: LASER GHIA AT

- Số máy: FP-933726

- Số khung: JSXXXSRNC4S-05008

- Năm đưa vào sử dụng: 2004

- Nước sản xuất: Việt Nam

(Chi tiết về tài sản có trong hồ sơ đấu giá)

Giá khởi điểm: 49.127.000 đồng (Bốn mươi chín triệu, một trăm hai mươi bảy nghìn đồng chẵn)

Lưu ý: Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các khoản thuế, phí và lệ phí. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế, lệ phí trước bạ và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật.

Bước giá: 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng) áp dụng từ vòng thứ 2 trở đi.

Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản thanh lý của Kho bạc Nhà nước Bắc Giang.

4. Xem tài sản đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam phối hợp với Kho bạc Nhà nước Bắc Giang tổ chức cho người tham gia đấu giá xem tài sản và xem các giấy tờ liên quan đến tài sản vào ngày 09/12/2019 và ngày 10/12/2019. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng kí với Công ty trước ngày 09/12/2019.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá và đăng kí tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại Hội trường Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam – Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

- Từ ngày thông báo đến hết ngày 16/12/2019: Bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng /1 hồ sơ

- Ngày 16/12/2019 và ngày 17/12/2019: Thu tiền đặt trước: 5.000.000 đồng/1 hồ sơ.

- Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam. Số tài khoản: 43110000945111 mở tại Ngân hàng BIDV Bắc Giang hoặc Số tài khoản: 2501201007049 mở tại ngân hàng AGRIBANK Bắc Giang 2.

Lưu ý: Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá mang theo CMTND.

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam sẽ trả lại tiền đặt trước cho khách hàng tham gia đấu giá không trúng đấu giá trong thời hạn ba ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Hồi 09 giờ 00 phút ngày 19/12/2019 tại Hội trường công ty Đấu Giá Hợp Danh Bắc Nam. Số 01, đường Nguyễn Đình Tuân 2, phường Hoàng Văn Thụ, TP Bắc Giang.

7. Hình thức, phương thức đấu giá: Cuộc đấu giá tổ chức theo hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

8. Điều kiện, cách thức tham gia đấu giá:

Điều kiện tham gia đấu giá: Những đối tượng không thuộc trường hợp không được đăng kí tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 điều 38 Luật đấu giá tài sản 2016.

Nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ; Nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước theo quy định của Thông báo và Quy chế này;

Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (có giấy ủy quyền hợp lệ). Chú ý: Không được ủy quyền cho người có tên trong danh sách tham gia đấu giá.

Cách thức tham gia đấu giá: Khách hàng đăng kí tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo Thông báo và Quy chế của Công ty ban hành.

Hồ sơ tham gia đấu giá gồm:

+ Đơn đăng kí tham gia đấu giá (bản chính);

+ 01 bản Chứng minh nhân dân/ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân (bản sao);

+ Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong trường hợp ủy quyền;

Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Bắc Nam.

Số 38, đường Nguyễn Đình Tuân, phường Hoàng Văn Thụ,

thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

Điện thoại: (0204)3.528.818 – 0948.988.668 (trong giờ hành chính).