(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Hạt Kiểm lâm Ba Tơ ủy quyền như sau:

Tên tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp (sau đây gọi tắt là Trung tâm); địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Hạt Kiểm lâm Ba Tơ; địa chỉ: Số 107, đường Phạm Văn Đồng, thị trấn Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Tên tài sản đấu giá: Nguyên hiện trạng, đấu giá riêng từng lô tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; cụ thể:

T

T

Tên

tài

sản

Giá

khởi điểm

(đồng)

Tiền mua hồ sơ

(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Bước giá (đồng)

1

Lô 01:5,783 m3gỗ tròn Gáo (gỗ lạng),

nhóm VIII

2.891.500

50.000

500.000

200.000

2

Lô 02:1,340 m3gỗ tròn Keo trồng,

nhóm VI

670.000

50.000

130.000

50.000

3

Lô 03:5,719 m3gỗ tròn Chò xót, Ké,

Trâm tía, nhóm V và 0,212 m3

 gỗ xẻ Bời lời giấy,

nhóm V; 0,345 m3gỗ Xoan đào,

Xoan mộc, nhóm VI

26.987.000

100.000

5.300.000

1.000.000

4

Lô 04:5,274 m3gỗ tròn Ké, nhóm V

21.096.000

100.000

4.200.000

1.000.000

5

Lô 05:8,462 m3gỗ tròn Trám hồng,

nhóm VI

25.386.000

100.000

5.000.000

1.000.000

6

Lô 06:1,925 m3gỗ xẻ Ké, nhóm V; 1,276 m3

 gỗ xẻ Xoan mộc, nhóm VI và 1,160 m3gỗ xẻ Trám đen, nhóm VII

29.592.000

100.000

5.900.000

1.000.000

7

Lô 07:2,633 m3gỗ xẻ Chò chỉ,

nhóm III và 0,981 m3gỗ xẻ Trám đen,

nhóm VII

29.428.000

100.000

5.800.000

1.000.000

8

Lô 08:1,542 m3gỗ xẻ Chò xanh,

nhóm V và 1,828 m3gỗ xẻ Trám đen,

nhóm VII

20.562.000

100.000

4.100.000

1.000.000

9

Lô 09:4,400 m3gỗ xẻ Chò xanh, nhóm V

35.200.000

100.000

7.000.000

1.000.000

10

Lô 10:2,095 m3gỗ xẻ Trám đen, nhóm VII (04 tấm ván phản)

24.000.000

100.000

4.800.000

1.000.000

11

Lô 11:05 chiếc xe gắn máy cũ, không gắn biểm kiểm soát, không có số máy, số khung bán phế liệu

2.500.000

50.000

500.000

200.000

12

Lô 12:04 chiếc xe gắn máy cũ, không gắn biểm kiểm soát, không có số máy, số khung bán phế liệu

2.000.000

50.000

400.000

200.000

Trung tâm bán, tiếp nhận hồ sơ tham gia và tổ chức đấu giá riêng từng lô tài sản.

Thời gian, địa điểm xem thực tế tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến ngày 16/12/2019 (giờ hành chính), cụ thể:

- Lô 01, 07, 08, 10, 12: Tại kho của Chốt Kiểm lâm địa bàn xã Ba Vì, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Lô 02: Tại kho của Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Ba Động, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Lô 03: Tại kho của Kiểm lâm địa bàn xã Ba Khâm, Ba Trang, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Lô 04, 05, 09: Tại kho của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ, xã Ba Cung, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Lô 06: Tại kho của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ba Tơ - xã Ba Cung, Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Ba Động và Hạt kiểm lâm Ba Tơ, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

- Lô 11: Tại kho của Trạm Kiểm lâm địa bàn xã Ba Khâm, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

Thời gian, địa điểm bán/mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Tại Hạt Kiểm lâm Ba Tơ: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, nộp hồ sơ tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính).

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Hạt Kiểm lâm Ba Tơ: Từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/12/2019.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua Hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Hồ sơ tham gia đấu giá, điền đầy đủ thông tin vào Phiếu đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp Hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy Chứng minh nhân dân (đối với cá nhân); Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy Chứng minh nhân dân của người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức, hộ kinh doanh cá thể); Giấy ủy quyền (nếu có).

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/12/2019 đến 11 giờ 00 phút, ngày 18/12/2019 (trong giờ hành chính).

Phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp bằng tiền mặt tại Trung tâm hoặc tại Hạt Kiểm lâm Ba Tơ đối với khoản tiền đặt trước có giá trị dưới năm (05) triệu đồng hoặc chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm số: 4506.201.002596 mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 47, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngay sau khi nộp tiền đặt trước, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm nhưng phải còn trong thời gian nộp tiền đặt trước để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước trong thời gian nêu trên cho Trung tâm thì xem như người tham gia đấu giá chưa hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá và Trung tâm không chịu trách nhiệm giải quyết.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/12/2019 tại Hạt Kiểm lâm Ba Tơ.

Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Tổ chức, cá nhân có nhu cầu và muốn biết chi tiết trực tiếp liên hệ đến Trung tâm; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.