(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản bán đấu giá: Hạt Kiểm Lâm huyện Chư Prông. Địa chỉ: Đường Nguyễn Trãi, Thị trấn Chư Prông, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.

Đơn vị tổ chức thực hiện bán đấu giá: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát. Địa chỉ: 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Tài sản bán đấu giá: Phế liệu Khối lượng: 7.005 kg (gồm 03 xe ô tô độ chế, 01 cưa xăng).

Tổng giá khởi điểm của tài sản: 35.025.000 đồng. (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu không trăm hai mươi lăm ngàn đồng)

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của từng lô tài sản.

Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ sơ

Thời gian xem tài sản: Ngày 05/12/2019 và 06/12/2019 (trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Xem trực tiếp nơi có tài sản bán đấu giá.

Thời gian địa điểm bán, nhận, kết thúc hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 29/11/2019 đến 15 giờ 00’ ngày 16/12/2019 (trong giờ hành chính), tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát

Thời gian, địa điểm nhận phiếu trả giá: Từ ngày 16/12/2019 đến 16 giờ 00 phút, ngày 18/12/2019. (Giờ hành chính). Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát.

Thời gian nhận tiền đặt trước: Trong thời gian 03 ngày làm việc trước ngày tổ chức cuộc đấu giá. (Giờ hành chính).

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải nộp đơn đăng ký, tiền phí tham gia đấu giá, tiền đặt trước theo quy định. Trừ các trường hợp pháp luật quy định không được phép tham gia đấu giá.

Thời gian tổ chức bán đấu giá: Lúc 08 giờ 00 phút, ngày 19/12/2019.

Địa điểm: Tại Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát, Đ/c: 239 A Duy Tân, phường Diên Hồng, TP. Pleiku, Gia Lai.

Hình thức đấu giá, Phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đại Phát số 239A Duy Tân, Phường Diên Hồng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: 02693.887.339./.