(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2019 do Chi cục THADS huyện Cái Bè ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang. Đ/c: Số 6 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.1, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. ĐT: 0915 615 767.

2. Người có tài sàn đấu giá: Chi cục THADS huyện Cái Bè. Đ/c: Khu 3, TT. Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

3. Tài sản đấu giá: QSDĐ DT 64,1 m2 thửa số 1069 + QSDĐ DT 434,8 m2  (300m2 đất ở + 134,8 m2 đất CLN) và công trình xây dựng trên đất thửa số 1066 cùng TBĐ số HCC6, tại ấp An Thiện, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang theo GCN QSDĐ số BD222024, BD222023 do UBND huyện Cái Bè cấp ngày 27/12/2010 cho Nguyễn Văn Cường và Phạm Thị Cẩm Châu. Giá khởi điểm: 2.149.022.000 đ.

4. Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 200.000.000 đ/hs.

5. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 500.000 đ/hs.

6. Cá nhân/tổ chức đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản: Mua hồ sơ, nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ trong giờ hành chính kể từ ngày niêm yết đến ngày 16/12/2019 trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang và chuyển khoản tiền đặt trước vào tài khoản công ty ngày 16/12/2019.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 09 giờ 00, ngày 19/12/2019 tại Công ty Đấu giá Hợp danh An Khang.