(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thường Xuân thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 19/12/2018 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Là QSD 12 lô đất ở MBQH xã Cẩm Giang.

2. Phí tham gia đấu giá: 100.000 đồng / 01 bộ hồ sơ.

3. Thời gian xem tài sản, địa điểm bán, thu và thu tiền đặt trước:

- Thời gian xem đất: Từ ngày 22/11/2018 đến 23/11/2018 tại nơi có tài sản.

- Thời gian bán và thu hồ sơ: Từ 26/11/2018 đến 15/12/2018 (trong giờ hành chính).

- Tại UBND xã Cẩm Giang, huyện Cẩm Thuỷ và tại Công ty Đấu giá Hợp danh Thường Xuân.

- Tiền đặt trước chuyển vào tài khoản Công ty: Từ ngày 17/12/2018 đến ngày 18/12/2018 theo thông báo đấu giá.

4. Thời gian địa điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất:

- Thời gian: Bắt đầu từ sáng 01h30 chiều thứ 4, ngày 19/12/2018.

- Địa điểm tổ chức: UBND xã Cẩm Giang.

Khách hàng muốn biết chi tiết liên hệ: CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH THƯỜNG XUÂN. Điện thoại: 0919.54.88.22