(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Bình Định thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hoài Nhơn ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với tài sản công là cơ sở nhà, đất tại địa chỉ số 285 đường Quang Trung, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã Hoài Nhơn

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định ảnh 4