(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Gò Công thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ủy quyền như sau:

- Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 965, tờ bản đồ THC2, tọa lạc tại ấp Tân Hương, xã Tân Thới, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mặt tiền đường tỉnh 877B, đoạn đường ĐH 84F – ngã ba giao đường vào chùa Kim Thuyền. Diện tích 252 m2, trong đó phần diện tích nằm trong hành lang lộ giới: 95,0 m2, phần diện tích nằm ngoài hành lang lộ giới: 157,0 m2. Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT). Hiện trạng: Đất trống. - Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 2846, tờ bản đồ số 2, tọa lạc tại ấp Tân Xuân, xã Tân Phú, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí: Đất tại vị trí còn lại thuộc vị trí 4 khu vực 2. Diện tích 1.171,7 m2. Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT). Hiện trạng: Đất trống. - Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 6076, tờ bản đồ PTC3, tọa lạc tại ấp Cả Thu 1, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mặt tiền đường vào Trung tâm hành chính huyện Tân Phú Đông (đường D9). Diện tích 39,4 m2. Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT). Hiện trạng: Đất trống. - Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 5111, tờ bản đồ PTC2, tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mặt tiền Đường huyện 83, mặt đường được trải đá cấp phối rộng 3,5m. Diện tích 699,0 m2, trong đó phần diện tích nằm trong hành lang lộ giới: 254,9 m2, phần diện tích nằm ngoài hành lang lộ giới: 444,1 m2. Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT). Hiện trạng: Đất trống. - Đấu giá quyền sử dụng đất thuộc thửa 5112, tờ bản đồ PTC2, tọa lạc tại ấp Tân Phú, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Vị trí mặt tiền Đường huyện 83, mặt đường được trải đá cấp phối rộng 3,5m, đoạn từ ĐT872B đến ĐH85. Diện tích 661,2 m2, trong đó phần diện tích nằm trong hành lang lộ giới: 249,4 m2, phần diện tích nằm ngoài hành lang lộ giới: 411,8 m2. Loại đất: Đất ở nông thôn (ONT). Hiện trạng: Đất trống.

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 4
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 5
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 6
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 7
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 8
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 9
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang ảnh 10