(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh số 5-Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Mê Linh, Hà Nội ảnh 1