(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang ảnh 1