(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 82a, tờ bản đồ địa chính số 13d, tọa lạc tại phường Đô Vinh, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đứng tên bà Đặng Thị Thanh Lan và ông Nguyễn Khắc Thịnh là tài sản cưỡng chế kê biên của Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: a) Đất ở: Diện tích là 61,7 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 61,7 m2. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 30 m2; đất trồng cây lâu năm 31,7 m2. b) Nhà ở: 01 tầng. Diện tích xây dựng 21,6 m2. Loại nhà: Tường gạch, nền xi măng, mái tole.

Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 61,7 m2 đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 61,7 m2 đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 61,7 m2 đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 61,7 m2 đất tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4