(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thiên Phước thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng đất đối với 47 lô đất ở tại Khu quy hoạch dân cư Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thuận Bắc

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 4
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 47 lô đất tại huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận ảnh 5