(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song ủy quyền như sau:

Quyền sử dụng 42 thửa đất tại tdp 6, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song

Ban quản lý dự án và phát triển quỹ đất huyện Đắk Song

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 42 thửa đất tại huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông ảnh 4