(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 như sau:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất 15 lô đất tại Khu quy hoạch dân cư thôn Phường 2, xã Vinh Hà, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Vang

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4