(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Chuỗi Giá Trị thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất 12 lô đất Khu dân cư xen ghép An Xuân Tây, xã Quảng An, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Quảng Điền

Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 3
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 4
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 5
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 6
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 7
Ngày 19/11/2021, đấu giá quyền sử dụng 12 lô đất tại huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 8