(BĐT) - SacomBank và Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Cầu Group thông báo đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang và khoản nợ của bà Liêng Thị Thanh vào ngày 19/11/2021 như sau:
Ngày 19/11/2021, đấu giá khoản nợ của Công ty TNHH Xây dựng Hàm Giang và khoản nợ của bà Liêng Thị Thanh ảnh 1