(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2021 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn ủy quyền như sau:

Cho thuê 33.773m2 đất chuyên trồng lúa nước, thuộc Khu đất nông nghiệp, xã An Tức, huyện Tri Tôn. Thời hạn cho thuê 05 năm, trả tiền thuê đất hàng năm. GKĐ: 16.887.000đồng/năm. (Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá đối với đất sản xuất nông nghiệp: Hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải được UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc UBND cấp xã nơi có đất xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp và có thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp).

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn

Ngày 19/11/2021, đấu giá cho thuê 33.773 m2 đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 1
Ngày 19/11/2021, đấu giá cho thuê 33.773 m2 đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 2
Ngày 19/11/2021, đấu giá cho thuê 33.773 m2 đất tại huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang ảnh 3