(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hoàng Gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Công ty CP Vận tải xăng dầu VIPCO ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2020, đấu giá tòa nhà VIPCO TOWER tại quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng ảnh 1