(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VNA thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Trường đại học Sư phạm Hà Nội ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 12a, nhà K1, TT HVCTQG Hồ Chí Minh, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

1. Tài sản: Quyền thuê mặt bằng thuộc quyền quản lý của Trường đại học Sư phạm Hà Nội:

+ Tài sản số 01: Ki ốt số 2, Diện tích sử dụng: 59 m2, thành tiền GKĐ: 973.500.000 đồng/3 năm- tính 33 tháng; TĐT: 88.500.000 đồng, bước giá: 1.000 đồng/m2/ tháng, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

+ Tài sản số 02: Ki ốt số 3, Diện tích sử dụng: 59 m2, thành tiền GKĐ: 973.500.000 đồng/3 năm- tính 33 tháng; TĐT: 88.500.000 đồng, bước giá: 1.000 đồng/m2/ tháng, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

+ Tài sản số 03: Ki ốt số 4, Diện tích sử dụng: 59 m2, thành tiền GKĐ: 973.500.000 đồng/3 năm- tính 33 tháng; TĐT: 88.500.000 đồng, bước giá: 1.000 đồng/m2/ tháng, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

+ Tài sản số 04: Mặt bằng phần sân và phần tầng hầm tại Trung tâm học liệu- 128 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội, Tổng diện tích sử dụng: 706 m2, thành tiền GKĐ: 1.133.016.000 đồng/1 năm; TĐT: 94.418.000 đồng, bước giá: 500 đồng/m2/ tháng, tiền hồ sơ: 500.000 đồng/ hồ sơ.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế GTGT. Chi tiết tại hồ sơ mời tham gia đấu giá.

2. Đơn vị có tài sản: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; Địa chỉ: 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

3. Tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 29/10/2020 đến 16h00’ ngày 16/11/2020 (trừ thứ bảy, chủ nhật) tại: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

4. Xem tài sản: Từ 08h00’ngày 03/11/2020 đến 16h00’ ngày 04/11/2020 tại 128 và 136 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

5. Nộp tiền đặt trước: Bằng hình thức chuyển khoản ngày 16/11/2020 và ngày 17/11/2020.

Tiền đặt trước của khách hàng nộp phải báo có về tài khoản của Công ty trước 17h00’ ngày 17/11/2020.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, xem tài sản, nộp tiền đặt trước theo đúng thời gian, địa điểm nêu trên và có đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016.

7. Phương thức và hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá:

+ Tài sản số 01: 13h00’ ngày 19/11/2020.

+ Tài sản số 02: 14h00’ ngày 19/11/2020.

+ Tài sản số 03: 15h00’ ngày 19/11/2020.

+ Tài sản số 04: 16h00’ ngày 19/11/2020.

- Địa điểm tổ chức đấu giá: Văn phòng Công ty Đấu giá hợp danh VNA; Địa chỉ: Số 81 khu Đại An, tập thể Học viện An Ninh (Số 66 đường 19/5), phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Thời gian làm việc trong giờ hành chính. Liên hệ ĐT: 024.85856595.