(BĐT) - Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Căn cứ Quyết định số 81/QĐ-STC ngày 07/10/2020 của Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng về việc phê duyệt kết quả lựa chọn tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số K1, đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

Thực hiện Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 11/2020/HĐ-ĐG ngày 19/10/2020 ký kết giữa Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm với Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng.

Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Người có tài sản đấu giá: Sở Tài chính tỉnh Sóc Trăng. Địa chỉ: Số 01 bis, đường Hồ Hoàng Kiếm, phường 02, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Tên tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đối với căn nhà số K1, đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng, cụ thể:

- Vị trí đất: Thửa đất số 288, tờ bản đồ số 01, diện tích 81,0m2, loại đất ở tại đô thị, tọa lạc tại số K1, đường 30/4, Phường 3, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

- Tài sản gắn liền với đất: Căn nhà 03 tầng, diện tích sàn xây dựng 205,0 m2; kết cấu: Khung, cột, sàn bê tông cốt thép; Tỷ lệ chất lượng còn lại: 70%.

- Mục đích đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: Thực hiện phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công đã được phê duyệt.

- Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất khi đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất:

+ Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

+ Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Yêu cầu về quy hoạch, chức năng công trình nhà: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trúng đấu giá phải thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng.

Giá khởi điểm của tổng tài sản: 6.747.889.247 đồng (Sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, hai trăm bốn mươi bảy đồng), trong đó:

- Giá trị quyền sử dụng đất: 6.073.785.000 đồng.

- Giá trị tài sản gắn liền với đất: 674.104.247 đồng.

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

Tiền đặt trước: 20% (Hai mươi phần trăm) so với giá khởi điểm.

Thời gian xem tài sản đấu giá: Từ ngày 22/10/2020 đến ngày 16/11/2020 (Giờ hành chính), tại nơi có tài sản, nơi tọa lạc của tài sản.

Thời gian bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Đến hết ngày 16/11/2020 (Giờ hành chính);

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2020 đến ngày 18/11/2020 (Giờ hành chính) - (Tuy nhiên khách hàng tham gia đấu giá có thể nộp tiền đặt trước trong thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá nhưng phải có thỏa thuận đồng ý của Công ty đấu giá. Tiền đặt trước tham gia đấu giá khách hàng nộp vào tài khoản số 7600201013034 của Chi nhánh tại Sóc Trăng – Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm mở tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sóc Trăng trước ngày đấu giá).

Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30, ngày 19/11/2020. Tại Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.

Địa điểm bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá:

- Chi nhánh tại Sóc Trăng - Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: 136 đường Trần Văn Bảy, Khóm 05, phường 03, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

- Công ty Đấu giá Hợp danh Nguyên Tâm. Địa chỉ: Số E2-26, đường số 05, KDC 586, phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP. Cần Thơ.

Đối tượng, điều kiện được tham gia đấu giá

a) Đối tượng được tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai. Riêng tổ chức tham gia đấu giá phải có chức năng kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật; trường hợp các tổ chức kinh tế khác tham gia đấu giá để xây dựng văn phòng, trụ sở làm việc phải thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phù hợp với mục đích cần sử dụng, phù hợp với quy hoạch được duyệt.

b) Điều kiện tham gia đấu giá

- Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải thực hiện đúng theo Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016;

- Có phiếu đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu của Công ty đấu giá phát hành (Có đóng dấu treo của công ty);

- Cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đủ điều kiện tham gia đấu giá liên hệ trực tiếp Công ty mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định; Đối với cá nhân: Nộp bản sao giấy CMND, sổ hộ khẩu (Có sao y công chứng); Đối với tổ chức: Nộp bản sao giấy CMND của người đại diện theo pháp luật, giấy phép đăng ký kinh doanh. Lưu ý: Mang bản chính để đối chiếu.

c) Đối tượng không được tham gia đấu giá:

- Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình.

- Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

- Người có thẩm quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng thuê tổ chức bán đấu giá tài sản; Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm này.

- Người không được nhận chuyển thượng quyền sử dụng đất; người không thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

- Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá gồm: Đơn đề nghị tham gia đấu giá do đơn vị thực hiện cuộc đấu giá phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá. Trường hợp tổ chức có chức năng kinh doanh bất động sản thì cung cấp thêm giấy tờ chứng minh có chức năng kinh doanh bất động sản.

- Người được tổ chức ủy quyền tham gia đấu giá phải có giấy ủy quyền và bản photo chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân kèm theo bản chính để đối chiếu. Hồ sơ phải đóng túi có niêm yết, bề ngoài ghi rõ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. (Hồ sơ tham dự nộp 01 bản gốc và 01 bản photo).

Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Khách hàng có nhu cầu xem, đăng ký mua tài sản xin liên hệ tại Văn phòng Công ty hoặc điện thoại số 0292.3.917.786 để biết thêm chi tiết.