(BĐT) - Vào lúc 09 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất của người có tài sản đấu giá là Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Long Xuyên (địa chỉ: Số 99 đường Nguyễn Thái Học (nối dài), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang), như sau:

1) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất giáp bờ kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy (khu 1), tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 248,8m2 đất, thuộc thửa đất số 276, tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 05/4/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 6.190.642.000đồng (Sáu tỷ một trăm chín mươi triệu sáu trăm bốn mươi hai ngàn đồng).

2) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất giáp bờ kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy (khu 2), tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 74,6m2 đất, thuộc thửa đất số 272, tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 09/01/2019).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.856.197.000đồng (Một tỷ tám trăm năm mươi sáu triệu một trăm chín mươi bảy ngàn đồng).

3) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất giáp bờ kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy (khu 3), tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 69,2m2 đất, thuộc thửa đất số 258, tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 24/8/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.721.834.000đồng (Một tỷ bảy trăm hai mươi mốt triệu tám trăm ba mươi bốn ngàn đồng).

4) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất giáp bờ kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy (khu 4), tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 169,4m2 đất, thuộc thửa đất số 259, tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 24/8/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 4.215.011.000đồng (Bốn tỷ hai trăm mười lăm triệu không trăm mười một ngàn đồng).

5) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất giáp bờ kè bảo vệ khu vực Tỉnh ủy (khu 5), tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 48,1m2 đất, thuộc thửa đất số 263, tờ bản đồ số 39 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 24/8/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 1.196.824.000đồng (Một tỷ một trăm chín mươi sáu triệu tám trăm hai mươi bốn ngàn đồng).

6) Quyền sử dụng đất thuộc Khu đất hẻm Nguyễn Xí, tọa lạc tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Diện tích: 45,4m2 đất, thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ số 32 (theo Bản trích đo địa chính do Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh An Giang lập ngày 06/12/2018).

- Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

- Hình thức giao đất: Đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Giá khởi điểm: 475.883.000đồng (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu tám trăm tám mươi ba ngàn đồng).

* Đối tượng, điều kiện tham gia đấu giá các khu đất nêu trên: Tổ chức, hộ gia đình hoặc cá nhân có nhu cầu sử dụng đất và đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định; có năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá; có nhu cầu sử dụng đất phù hợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật về đất đai, môi trường; có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu quy định, nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định.

Các thông tin khác về tài sản và cuộc đấu giá:

* Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 16/11/2020 và nộp tiền đặt trước trong thời hạn 3 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

* Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: Ngày 05 và 06/11 tại Trung tâm và nơi tài sản tọa lạc.

* Tiền bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá:

Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ảnh 1

* Tiền đặt trước: 20% (hai mươi phần trăm) trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá (đồng/1 hồ sơ).

* Phương thức đấu giá: trả giá lên; Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

* Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763. Website: www.daugiaangiang.gov.vn ./.