(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

(Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Căn cứ Quyết định số 726/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 727/QĐ-UBND ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Căn cứ Quyết định số 3662/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản số 92/2020/HĐDV.ĐGTS giao kết ngày 23 tháng 10 năm 2020 ký giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Vị trí, nguồn gốc và diện tích

Vị trí: Thửa đất số 41, tờ bản đồ số 60 tại phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Phía Bắc, phía Tây, phía Nam giáp đường;

Phía Đông giáp thửa đất số 40.

(Theo Tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính tỷ lệ 1/500 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai - chi nhánh Biên Hòa thực hiện ngày 06/7/2019 và được Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác lập ngày 10/7/2019).

Nguồn gốc: Khu đất được UBND tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, thực hiện việc đấu giá theo quy định tại Quyết định số 2257/QĐ-UBND ngày 22/7/2019.

Diện tích khu đất: 105,8 m2.

b. Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất:

Hiện trạng: Đất trống.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Quy hoạch sử dụng đất: Theo Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Biên Hòa thì thửa đất trên thuộc chức năng quy hoạch đất ở tại đô thị.

Kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất có trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Biên Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Quy hoạch xây dựng: Theo văn bản số 512/SXD-QLQHKT ngày 11/02/2020 của Sở Xây dựng về việc cung cấp thông tin quy hoạch xây dựng thì khu đất trên thuộc các chức năng: Đất ở (nhà ở liên kế).

Mật độ xây dựng: 80%

Tầng cao xây dựng: 01- 03 tầng.

Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị.

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Giá khởi điểm: 2.285.492.000 đồng (Viết bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm tám mươi lăm triệu, bốn trăm chín mươi hai ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 457.098.400 đồng/ hồ sơ (Bốn trăm năm mươi bảy triệu, không trăm chín mươi tám ngàn, bốn trăm đồng).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ (Năm trăm ngàn đồng/bộ hồ sơ).

Khách hàng tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ ngày 16/11/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu - Địa chỉ: số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Số 236, Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ ngày 16/11/2020 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu - Địa chỉ: số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến ngày 16/11/2020, tại nơi có tài sản thuộc phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020 (trong giờ làm việc hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu (Tài khoản giao dịch số: 0014100012546006 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- CN Đồng Nai).

Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá:

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín, số vòng tối đa 3 vòng) tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá: 205.694.280 đồng (Viết bằng chữ: Hai trăm lẻ năm triệu, sáu trăm chín mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi đồng).

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút, ngày 19/11/2020.

Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá: Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện chung:

Cá nhân, tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu cùng bản sao các giấy tờ liên quan: CMND, giấy phép kinh doanh và đem theo bản chính để đối chiếu.

Người đăng ký tham gia đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo thông báo này và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

Yêu cầu cụ thể:

Không vi phạm quy định của Pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá và đã khảo sát vị trí địa điểm thửa đất, để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

Người được mua tài sản nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo thông báo của cơ quan thuế, xem như từ chối nhận quyền sử dụng đất đã trúng đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc) của người trúng đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987.435.509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0987.435.509 – 0977.223563.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.840.756.