(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tài sản Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản lần 2 vào ngày 19/11/2020 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai ủy quyền như sau:

(Quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Quyết định số 1399/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc ban hành phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 1400/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai;

Quyết định số 2965/QĐ-UBND ngày 18 năm 8 năm 2020 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thực hiện Hợp đồng đấu giá tài sản số 79/2020/HĐDV.ĐGTS giao kết ngày 28 tháng 9 năm 2020 và Phụ lục hợp đồng số 79.1/2020/PLHĐDV.ĐGTS ngày 23 tháng 10 năm 2020 ký giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai và Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ: Số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Tên tài sản đấu giá: là quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22 tại phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thông tin về khu đất

Vị trí: thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (theo tờ trích lục và đo chỉnh lý thửa đất bản đồ địa chính số 6201/2017, tỷ lệ 1:1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai – Chi nhánh Biên Hòa thực hiện ngày 14/09/2017, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai ký kiểm tra nội nghiệp ngày 20/09/2017) có Vị trí 1, đường từ Xa lộ Hà Nội đến Sân vận động Đồng Nai (từ Xa lộ Hà Nội qua Cô nhi viện, qua KDC Đinh Thuận, trường Đinh Tiên Hoàng) đoạn từ Xa lộ Hà Nội đến trường Đinh Tiên Hoàng.

Nguồn gốc: Thửa đất được Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xây dựng phương án đấu giá quyền sử dụng đất tại Quyết định số 1480/QĐ-UBND ngày 02/5/2018.

Tổng diện tích thửa đất: 2.762,2 m2, trong đó:

+ Diện tích đấu giá: 1.519,2 m2 đất ở tại đô thị (đất ở dự án).

(Văn bản số 3454/SXD-QHKT ngày 26/07/2018 của Sở xây dựng cung cấp thì tỷ lệ sử dụng đất ở là ≤ 55%).

+ Diện tích không đấu giá: 1.243,0 m2 đất thuộc quy hoạch đất giao thông, người trúng đấu giá có trách nhiệm xây dựng hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo đúng quy hoạch và bàn giao lại cho Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa quản lý theo quy định.

Mục đích sử dụng đất: đất ở tại đô thị (đất ở dự án).

Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị (đất ở dự án): thời hạn giao đất cho người trúng đấu giá thực hiện dự án là 50 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá; người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở được sử dụng ổn định lâu dài.

Hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với đất

Hiện trạng: đất trống.

Thông tin Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

+ Quy hoạch sử dụng đất: Theo hồ sơ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Biên Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4738/QĐ-UBND ngày 27/12/2017 thì thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa thuộc chức năng quy hoạch đất ở tại đô thị và đất giao thông.

+ Kế hoạch sử dụng đất: Thửa đất trên có trong Kế hoạch sử đất năm 2020 thành phố Biên Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai phê duyệt tại Quyết định số 4385/QĐ-UBND ngày 31/12/2019.

Quy hoạch xây dựng: Theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 29/09/2009 thì thửa đất số 59, tờ bản đồ số 22, phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa thuộc chức năng quy hoạch đất ở dự án và đất giao thông (văn bản số 3454/SXD-QHKT ngày 26/07/2018 của Sở xây dựng).

Các chỉ tiêu thuộc quy hoạch gồm:

+ Cơ cấu sử dụng đất:

28-2

+ Quy mô dân số: khoảng 60-70 người.

+ Mật độ xây dựng: 80-90%.

+ Tầng cao xây dựng: 02-04 tầng.

+ Chỉ giới xây dựng công trình: khoảng lùi trước trùng với chỉ giới đường đỏ, khoảng lùi sau ≥ 01m.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá

Giá khởi điểm: 50.131.900.000 đồng (Viết bằng chữ: Năm mươi tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng).

Tiền đặt trước: 10.026.380.000 đồng/ hồ sơ (Mười tỷ, không trăm hai mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi ngàn đồng/ bộ hồ sơ).

Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/bộ hồ sơ (Một triệu đồng/bộ hồ sơ).

Khách hàng tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Thời gian và địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ ngày 16/11/2020 (Trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày lễ tết theo quy định).

Địa điểm tham khảo hồ sơ đấu giá:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu - Địa chỉ: số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, Khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

+ Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: Số 236, Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 16h00’ ngày 16/11/2020 (trong giờ làm việc hành chính, từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

Địa điểm nộp hồ sơ:

+ Tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu - Địa chỉ: số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam;

+ Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Thời hạn xem tài sản: từ ngày ra thông báo đến ngày 16/11/2020, tại nơi có tài sản thuộc phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2020 đến hết ngày 18/11/2020 (trong giờ làm việc hành chính). Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu (Tài khoản giao dịch số: 0014100012546006 tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB)- CN Đồng Nai).

Hình thức, phương thức, bước giá đấu giá:

Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp (bỏ phiếu kín, số vòng tối đa 3 vòng) tại cuộc đấu giá.

Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Bước giá tối thiểu: 2.506.595.000 đồng (Viết bằng chữ: Hai tỷ, năm trăm lẻ sáu triệu, năm trăm chín mươi lăm ngàn đồng).

Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá: Lúc 14 giờ 00 phút, ngày 19/11/2020.

Địa điểm dự kiến tổ chức đấu giá: tại Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai (số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Điều kiện đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá: Các đối tượng được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

Điều kiện chung:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định của Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu.

Các tổ chức được phép tham gia đấu giá mua tài sản theo quy định tại Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Quốc hội.

Các tổ chức thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Người đăng ký đấu giá phải nộp tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước trong thời gian quy định theo Thông báo này và cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch sau khi trúng đấu giá.

Yêu cầu cụ thể: Người tham gia đấu giá phải đảm bảo các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại khoản 3 Điều 58 Luật đất đai năm 2013 và Điều 14 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, trong đó:

+ Phải có hồ sơ chứng minh vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư dự án, bao gồm: Giá khởi điểm đấu giá cộng tổng mức đầu tư xây dựng dự án. Trong đó:

Giá khởi điểm của Khu đất: 50.131.900.000 đồng (Viết bằng chữ: Năm mươi tỷ, một trăm ba mươi mốt triệu, chín trăm ngàn đồng).

Tổng mức đầu tư xây dựng dự án dự kiến là 47.614.996.663 đồng (Văn bản số 5591/SXD-QLN-TTBĐS ngày 16/11/2018 của Sở xây dựng).

+ Có cam kết tài trợ vốn vay để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác.

+ Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

Các tổ chức không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với dự án đã được Nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Cam kết đã đọc kỹ và hiểu các nội dung phương án đấu giá, thông báo đấu giá, quy chế đấu giá và đã khảo sát vị trí địa điểm thửa đất, để tránh trường hợp khiếu nại về sau.

Người được mua tài sản nộp tiền theo thông báo của cơ quan thuế.

Trường hợp người trúng đấu giá vi phạm thời hạn thanh toán theo thông báo của cơ quan thuế, xem như từ chối nhận quyền sử dụng đất đã trúng đấu giá. Khoản tiền đặt cọc (chuyển từ tiền đặt trước sau khi cuộc đấu giá kết thúc) của người trúng đấu giá sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Cần biết thêm chi tiết liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Tài sản Toàn Cầu, số 001 Cao ốc Thái An 2, Số 1/45 Nguyễn Văn Quá, khu phố 5, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 028.39406853 - (028) 62561989 DĐ: 0987.435.509

Fax: 028.39406853 - (028) 62561989

Văn phòng đại diện Công ty Đấu giá Hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Đồng Nai - Địa chỉ: Số 15/A4, đường 6, KDC An Bình, Phường An Bình, Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: 0987.435.509 – 0977.223563.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai. Địa chỉ: Số 236 Phan Trung, khu phố 2, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513.840.756