(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trường Thịnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do BIDV Chi nhánh Châu Thành Sài Gòn ủy quyền như sau:

Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại Quận 2, TPHCM ảnh 1