(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Chi cục thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn, Hà Nội ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội ảnh 1