(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc phối hợp với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo hình thức trả tiền một lần thời gian 5 năm tại 04 lô đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào ngày 19/11/2020 như sau:

I. Tên tài sản, số lượng, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, hồ sơ, giấy tờ kèm theo tài sản đấu giá và người có tài sản đấu giá:

1. Tài sản đấu giá, số lượng vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá:

a. Tên khu đất: Khu đất Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Địa chỉ, vị trí khu đất: thôn Nam Phổ Cần, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế (Khu vực 2 – vị trí 1, nông thôn).

c. Diện tích khu đất đấu giá: Tổng diện tích phân lô: 2.637,3 m2 với tổng số 04 lô, được ký hiệu mỗi lô cụ thể như sau (Có 01 lối đi chung diện tích 339,2 m2):

- Lô đất có ký hiệu A1 diện tích: 663,0 m2.

- Lô đất có ký hiệu A2 diện tích: 456,9 m2.

- Lô đất có ký hiệu A3 diện tích: 409,5 m2.

- Lô đất có ký hiệu A4 diện tích: 769,1 m2.

d. Chức năng khu đất: Bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi.

đ. Mục đích sử dụng đất: đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp (Đất sản xuất kinh doanh).

e. Thời hạn sử dụng đất: 05 năm kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

g. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá.

h. Thời gian đưa vào hoạt động theo quy định về xây dựng bến, bãi: Không quá 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

2. Ký hiệu, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá của tài sản đấu giá:

Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ảnh 1

Mức giá khởi điểm để đấu giá thuê đất trả tiền một lần cho thời gian thuê 5 năm là chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định.

3. Hồ sơ giấy tờ tài sản đấu giá: Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 28/11/2019 của UBND huyện Phú Lộc về việc phê duyệt Bản vẽ phân lô Khu đất bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc; Quyết định số 2551/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của UBND huyện Phú Lộc Về việc phê duyệt Phương án đấu giá cho thuê có thời hạn 5 năm tại Khu đất Bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2678/QĐ-UBND ngày 24/8/2020 của UBND huyện Phú Lộc Về việc phê duyệt Quyết định đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có thời hạn 05 năm tại Khu đất tại Bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc; Quyết định số 2585/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Về việc quy định đơn giá đất để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo hình thức trả tiền một lần thời hạn 05 năm tại 04 lô đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 3296/QĐ-UBND ngày 21/10/2020 của UBND huyện Phú Lộc Về việc phê duyệt mức giá khởi điểm để đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo hình thức trả tiền một lần thời gian 5 năm tại 04 lô đất làm bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), xã Lộc An, huyện Phú Lộc và các giấy tờ khác có liên quan.

4. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ có liên quan:

a. Xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại vị trí (04 lô đất) thuộc Khu đất Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), thôn Nam Phổ Cần, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản liên hệ, đăng ký trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế đến ngày 09/11/2020 để được Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc tổ chức, hướng dẫn xem vào các ngày 10 và 11 tháng 11 năm 2020.

* Khách hàng có quyền xem hoặc không xem tài sản đấu giá. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem tài sản thì xem như chấp nhận về thông tin liên quan đến tài sản đấu giá và không có quyền khiếu nại về việc này. Mọi thắc mắc hay có sự sai lệch về thông tin tài sản phải thông báo bằng văn bản cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản giải quyết trước 02 (hai) ngày mở cuộc đấu giá. Nếu như không có khiếu nại gì thì người đăng ký tham gia đấu giá chấp nhận những thông tin liên quan đến tài sản đấu giá. Mọi khiếu nại về thông tin liên quan đến tài sản trong cuộc đấu giá hoặc sau khi cuộc đấu giá kết thúc sẽ không được giải quyết.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước, bước giá:

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ đối với diện tích đất từ 0,5 ha trở xuống.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước đấu giá theo quy định tại khoản 2 Mục I Thông báo đấu giá từ ngày 16/11/2020 đến 17 giờ 00 ngày 18/11/2020 và nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trong các số tài khoản sau:

- Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 470000 1450 6666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

- Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Thông báo đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và được chuyển lại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối đến 17 giờ 00 ngày 18/11/2020.

c. Bước giá: là mức chênh lệch tối thiểu của lần trả giá sau so với lần trả giá trước liền kề trong trường hợp đấu giá theo phương thức trả giá lên. Bước giá cụ thể đối với từng lô đất được quy định cụ thể tại khoản 2 Mục I thông báo đấu giá và tính cho vòng đấu kể từ vòng thứ 2 trở đi.

4. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức, hồ sơ đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 16 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc.

b. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng theo quy định của Luật Đất đai có nhu cầu sử dụng đất theo đúng mục đích, chức năng của Khu đất là kinh doanh vật liệu xây dựng cát, sỏi. Ưu tiên những đối tượng đang hoạt động kinh doanh tại bến bãi cát, sỏi trên địa bàn xã Lộc An, huyện Phú Lộc.

- Người không được đăng ký tham gia đấu giá: Quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

+ Đối tượng ưu tiên là những người đang hoạt động kinh doanh tại bến bãi cát, sỏi trên địa bàn xã Lộc An, huyện Phú Lộc (quy định tại Điều 5, Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 03/01/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế).

+ Có Đơn đăng ký đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất (theo mẫu) do Trung tâm phát hành; trong đó có nội dung cam kết sử dụng đúng chức năng và mục đích sử dụng, đúng quy hoạch, đúng chức năng của Khu đất.

+ Có cam kết thời gian đi vào hoạt động kinh doanh Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), đảm bảo thời gian là 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá, nếu sau thời gian trên không tiến hành đi vào hoạt động, Trung tâm Phát triển quỹ đất sẽ tham mưu UBND huyện hủy kết quả trúng đấu giá và thu hồi quyền thuê đất đối với những đối tượng trúng đấu giá nhưng không thực hiện việc hoặt động kinh doanh theo đúng thời gian nêu trên.

+ Thực hiện đầy đủ các thủ tục và nộp khoản tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

c. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá; Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau vào Đơn đăng ký đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

d. Hồ sơ tham gia đấu giá tài sản: Khi đăng ký tham gia đấu giá, tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân nộp Đơn đăng ký đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất kèm theo các loại giấy tờ sau:

- Đối với tổ chức kinh tế: 04 bộ.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của tổ chức kinh tế;

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật của tổ chức kinh tế;

+ Bản cam kết thời gian đi vào hoạt động kinh doanh Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), đảm bảo thời gian là 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Đối với hộ gia đình, cá nhân: 04 bộ.

+ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và hộ khẩu của người đại diện;

+ Bản cam kết thời gian đi vào hoạt động kinh doanh Bến bãi tập kết vật liệu xây dựng cát, sỏi (Bãi Cây Sen), đảm bảo thời gian là 12 tháng kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Giấy ủy quyền tham gia đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận (trong trường hợp ủy quyền) và CMND/CCCD của người được ủy quyền: 04 bản sao.

Ghi chú: Ngoài Đơn đăng ký đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất, Trung tâm nhận bản sao có chứng thực các loại giấy tờ nêu trên hoặc bản photocoppy sau khi đối chiếu với bản chính. Trường hợp khách hàng tham gia đăng ký đấu giá nhiều lô/thửa đất cùng một khu quy hoạch thì chỉ cần 01 bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Hồ sơ không trúng đấu giá không hoàn trả lại.

III. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00 ngày 19 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lộc; Địa chỉ 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức và phương thức đấu giá: Đấu giá theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá với phương thức trả giá lên.

Tổ chức kinh tế, cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc, địa chỉ: tầng 3, trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Lộc - 116 Lý Thánh Tông, thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3683889./.