(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất trên địa bàn huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36 Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 33 ô đất ở tại khu Gò Dâu, Gò Táo, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.

Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 2
Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 3

- Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất cho thu tiền sử dụng đất.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Ban QL tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất trên địa bàn huyện Lâm Thao.

(Địa chỉ: UBND huyện Lâm Thao – Thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ đấu giá: Từ ngày Thông báo đến 16h00 ngày 16/11/2020 (trong giờ hành chính) tại UBND huyện Lâm Thao hoặc Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 02/11/2020 và 03/11/2020 (Trong giờ hành chính) tại vị trí tài sản đấu giá. Khách hàng có nhu cầu đi xem tài sản liên hệ với Công ty để được hướng dẫn đi xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá:

- Điều kiện: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất theo quy định tại Điều 55 Luật Đất đai 2013, đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá tài sản 2016.

- Cách thức: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ đấu giá hợp lệ, nộp phiếu trả giá hợp lệ và nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định.

- Nộp hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá: Từ ngày Thông báo đến 17h00’ ngày 16/11/2020, hồ sơ đấu giá và phiếu trả giá của khách hàng được niêm phong và “gửi bảo đảm” qua đường bưu chính đến Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Thời gian tính theo thời gian Công ty nhận được).

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/11/2020 đến 17h00’ ngày 18/11/2020 nộp tiền vào tài khoản số: 42110000333388, mở tại BIDV – CN Phú Thọ.

Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá: Bắt đầu từ 08h00’ ngày 19/11/2020 (thứ bảy) tại Hội trường UBND xã Cao Xá.

8. Hình thức đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Chi tiết liên hệ:

- Công ty Đấu giá Hợp danh Phú Thọ (ĐT: 0210 3842 215).

- Phòng Tài chính kế hoạch huyện Lâm Thao.