(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2020 do Ban Quẩn lý tổ chức thực hiện các cuộc bán ĐGQSD đất trên địa bàn huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ ảnh 1