(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2019 do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị có tài sản: Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái.

- Tài sản đấu giá, giá khởi điểm:

- Lô tài sản là vật liệu xây dựng tận thu sau khi phá dỡ tài sản trên đất thu hồi tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái bao gồm 45 loại tài sản (Chi tiết theo Biên bản định giá tài sản thanh lý tài sản của Hội đồng đánh giá lại giá trị tài sản, xác định giá bán thu hồi vật liệu của tài sản thanh lý và tổ chức thanh lý vật liệu thu hồi sau khi phá dỡ tài sản do Văn phòng đăng ký đất đai và phát triển quỹ đất tỉnh Yên Bái quản lý tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái ).

- Tổng giá khởi điểm: 230.760.100đ (hai trăm ba mươi triệu bảy trăm sáu mươi nghìn một trăm đồng).

  - Xem tài sản: tại tổ dân phố số 6, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái

  - Thời gian, địa điểm mua hồ sơ đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái từ ngày 05/11/2019 đến 16h ngày 15/11/2019

  - Tiền mua hồ sơ: 200.000đ /01 hồ sơ.

  - Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

  - Hình thức đấu giá: Khách hàng trả giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính.

  - Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên

  - Thời gian, địa điểm cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

   Khách hàng sau khi mua hồ sơ đấu giá, có đơn tham dự đấu giá theo mẫu – có Chứng minh nhân dân (bản phô tô không cần chứng thực). Sau khi có đầy đủ các giấy tờ quy định trên khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái vào các ngày 14, 15 và đến 16h ngày 18/11/2019 để được hướng dẫn cách ghi phiếu trả giá và thời hạn nhận phiếu trả giá.

  - Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: Bắt đấu từ hồi 9h ngày 19/11/2019 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái - đường Trần Phú, phường Yên Thịnh, Thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 02163.856.699. 

DANH MỤC TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

(kèm theo thông báo số 134/TB-TTĐG ngày 04/11/2019 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái )

STT

Tài sản thu hồi

Đơn vị tính

Số lượng, khối lượng

Đơn giá (đ/m2, m,…)

Thành tiền (VND)

I

Nhà làm việc 2 tầng Trung tâm văn hóa huyện Lục Yên

1

Tôn lợp mầu đỏ

m2

305,09

20.000

6.101.760

2

Xà gồ thép

kg

1.034,28

7.000

7.239.960

3

Cửa đi gỗ pano gỗ kính

m2

52,56

150.000

7.884.000

4

Cửa sổ gỗ pano kính

m2

40,80

150.000

6.120.000

5

Khuôn cửa các loại (Đã mối, nứt vỡ)

m3

2,34

1.000.000

2.335.680

6

Hoa thép cửa sổ, cửa đi thép vuông 12x12:

m2

45,78

150.000

6.867.000

7

Tay vịn lan can gỗ Lý

md

12,0

250.000

3.000.000

8

Hoa thép lan can thép vuông 12x12

m2

9,6

150.000

1.440.000

9

Vách kính khuôn nhôm

m2

23,0

150.000

3.456.000

10

Cửa sắt xếp cầu thang (12m2):

Cái

1,0

500.000

500.000

11

Cửa kính cường lực hội trường (cả phụ kiện)

m2

8,6

350.000

3.024.000

10

Thép tròn các loại

Kg

14.422,9

4.000

57.691.520

Cộng I

105.659.920

II

Nhà thư viện

1

Xà gồ gỗ

m3

1,27

400.000

506.880

2

Cửa đi gỗ pano gỗ

m3

1,2

400.000

460.800

3

Hoa sắt cửa sổ (sắt dẹt)

kg

82,8

4.000

331.200

4

Cửa sổ kính khuôn nhôm

m2

21,6

150.000

3.240.000

5

Lan can tầng 2 hoa thép vuông 12x12

m2

13,2

150.000

1.980.000

6

Thép tròn các loại

kg

2.323,8

4.000

9.295.200

Cộng II

15.814.080

III

Văn phòng cấp ủy

a

Nhà làm việc 3 tầng

1

Tôn lợp mầu đỏ

m2

150,48

20.000

3.009.600

2

Xà gồ thép

kg

364,00

7.000

2.548.000

6

Khuôn cửa các loại (Đã mối nhiều)

m3

1,03

1.000.000

1.031.040

7

Hoa thép cửa các loại:

m2

41,96

150.000

6.294.000

8

Cửa thép hộp khu cầu thang

m2

7,92

200.000

1.584.000

10

Hoa thép lan can thép vuông 12x12

m2

9,0

150.000

1.350.000

11

Vách kính khuôn nhôm

m2

10,8

150.000

1.620.000

12

Hàng rào thép 10x10

m2

20,0

100.000

2.000.000

13

Trụ thép hàng rào

Trụ

4,0

250.000

1.000.000

14

Cổng thép

m2

77,4

200.000

15.480.000

15

Thép tròn các loại

Kg

8.502,3

4.000

34.009.200

Cộng a

69.925.840

b

Nhà bếp 2 tầng

1

Tôn lợp mầu đỏ

m2

93,60

20.000

1.872.000

2

Xà gồ thép

kg

236,60

7.000

1.656.200

4

Khuôn cửa các loại

m3

0,44

1.000.000

437.760

5

Hoa thép lan can thép hộp

m2

21,0

200.000

4.200.000

6

Thép tròn các loại

Kg

4.578,3

4.000

18.313.200

Cộng b

26.479.160

c

Nhà tập thể

1

Tôn lợp mầu đỏ

m2

123,75

20.000

2.475.000

2

Xà gồ thép

kg

300,30

7.000

2.102.100

3

Vì kèo thép

kg

515,04

7.000

3.605.280

4

Cửa đi, cửa sổ gỗ

m3

0,76

400.000

302.400

5

Cửa đi khung thép hộp, pano tôn

m2

1,98

200.000

396.000

6

Gỗ dầm trần

m3

0,71

1.000.000

712.800

7

Cửa đi, cửa sổ kính khuôn nhôm

m2

20,88

150.000

3.132.000

8

Hoa thép cửa các loại (sắt dẹt)

kg

38,88

4.000

155.520

Cộng C

12.881.100

Tổng cộng

230.760.100