(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2018 do Hội đồng phát triển quỹ đất và giám sát bán đấu giá QSD đất huyện Chư Sê ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2018, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 1