(BĐT) - Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Lắk thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/11/2018 do Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV Cà phê – Ca cao Krông Ana ủy quyền như sau:
Ngày 19/11/2018, đấu giá dây chuyền chế biến café quả khô tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 1
Ngày 19/11/2018, đấu giá dây chuyền chế biến café quả khô tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 2
Ngày 19/11/2018, đấu giá dây chuyền chế biến café quả khô tại tỉnh Đắk Lắk ảnh 3