(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 297 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/10/2016. 
Ngày 19/10: Có 8/297 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 19/10: Có 8/297 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 289 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Phòng Dân tộc huyện Minh Hóa (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát HSYC từ ngày 20/10/2016; Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/10/2016 đến ngày 26/10/2016, trong khi đóng thầu ngày 15/11/2016; Chi nhánh Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Công ty Xây dựng mỏ hầm lò 1 - Vinacomin (TP. Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Quỳ Châu (tỉnh Nghệ An) và Công ty Thí nghiệm điện miền Nam đều dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/10/2016; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình dự kiến phát hành HSYC từ ngày 26/10/2016 đến ngày 31/10/2016. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT/TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Mai Trung (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) và Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc (TP. Hải Phòng) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.