(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh ACE thông báo đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2021 do Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hoá ủy quyền như sau:

01 Xe ô tô IZUZU BKS 36L-6988, Giấy đăng ký xe ô tô số 0015690 do Phòng CSGT - Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 25/6/2003 cho Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hoá

Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hoá

Ngày 19/10/2021, đấu giá xe ô tô IZUZU tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 1
Ngày 19/10/2021, đấu giá xe ô tô IZUZU tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 2
Ngày 19/10/2021, đấu giá xe ô tô IZUZU tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 3
Ngày 19/10/2021, đấu giá xe ô tô IZUZU tại tỉnh Thanh Hoá ảnh 4