(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông.

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước: 53.535.600 đồng. Tiền đặt trước: 20% so với giá khởi điểm.

3. Thời gian mua hồ sơ và đăng ký: Từ 01/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu và các văn phòng đại diện, chi nhánh trên toàn quốc.

4. Tiền mua hồ sơ: 150.000 đồng/01 bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 01/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông.

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 14/10/2020 đến hết ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời gian, địa điểm tổ chức: 15 giờ 00 phút, ngày 19/10/2020, tại VPĐD Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Toàn Cầu tại Đắk Nông. Đ/c: Số 249 Tôn Đức Thắng, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông. LH: 0987.435.509 - 0888.696.256.