(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước ủy quyền như sau:

Căn cứ Hợp đồng Dịch vụ đấu giá tài sản số 53/HĐ-BINHPHUOC.APC ngày 22 tháng 9 năm 2020 giữa Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước và Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước, địa chỉ: 730 QL14, Kp. Phú Cường, P. Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

2. Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước, địa chỉ: Đường Trần Văn Trà, phường Tân Phú, Tp. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

3. Thông tin về tài sản đấu giá gồm: Vườn cây cao su gắn liền quyền thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (gồm 3 gói, bán riêng lẻ từng gói).

a. Gói 1:

- Diện tích: 24,7527 ha.

- Tổng giá khởi điểm: 8.711.846.476 đồng (trong đó: giá trị vườn cây: 8.599.319.685 đồng; tiền thuê đất trả tiền hàng năm: 112.526.791 đồng).

- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông đi lại tương đối khó khăn, trồng từ năm 2009 đến 2014, giống PP260 sinh trưởng và phát triển tốt.

- Mục đích sử dụng đất: đất rừng sản xuất.

- Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2060.

b. Gói 2:

- Diện tích: 12,4972 ha.

- Tổng giá khởi điểm: 4.320.881.754 đồng (trong đó: giá trị vườn cây: 4.257.294.899 đồng; tiền thuê đất trả tiền hàng năm: 63.586.855 đồng).

- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông đi lại tương đối khó khăn, trồng từ năm 2014, giống PP260 sinh trưởng và phát triển tốt.

- Mục đích sử dụng đất: đất rừng sản xuất.

- Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2060.

c. Gói 3:

- Diện tích: 3,2432 ha.

- Tổng giá khởi điểm: 1.106.769.095 đồng (trong đó: giá trị vườn cây: 1.092.737.509 đồng; tiền thuê đất trả tiền hàng năm: 14.031.586 đồng).

- Hiện trạng và hạ tầng kỹ thuật: đường giao thông đi lại tương đối khó khăn, trồng từ năm 2013, giống PP260 sinh trưởng và phát triển tốt.

- Mục đích sử dụng đất: đất rừng sản xuất.

- Thời hạn sử dụng đất: đến năm 2060.

Tổng diện tích (3 gói): 40,4931 ha.

4. Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá (03 gói): 14.139.497.325 đồng (mười bốn tỷ, một trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm chín mươi bảy nghìn, ba trăm hai mươi lăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

a. Tiền mua hồ sơ: Gói 1, gói 2: 5.000.000 đồng/hồ sơ/gói; gói 3: 4.000.000 đồng/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản thanh toán riêng của Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước số: 3949597777 tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) chi nhánh Bình Phước.

Thời hạn thu tiền đặt trước: ngày 14, 15, 16/10/2020. Tuy nhiên, người đăng ký tham gia đấu giá có thể nộp trước thời gian trên theo nguyện vọng.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

a. Thời gian: từ ngày 06/10/2020 đến ngày 8/10/2020.

b. Địa điểm: tại xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

8. Thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 25/9/2020 đến ngày 16/10/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá.

- Mua hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo quy định.

- Nộp tiền đặt trước theo mục 6 thông báo này.

10. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ 30 phút, ngày 19/10/2020.

- Địa điểm tổ chức các cuộc đấu giá: tại hội trường Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá. Số vòng: không giới hạn số vòng.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

12. Liên hệ: Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước; ĐT: 0271.3.887.113; 02716.26.27.28; 0985421677.

Vậy, Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo đến các cơ quan, tổ chức và cá nhân được biết và liên hệ đăng ký tham gia đấu giá.

Trân trọng cảm ơn!