(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do an Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô ủy quyền như sau:

I. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông. Địa chỉ: Đường Lê Duẩn, P. Nghĩa Tân, Tp. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

2. Người có tài sản đấu giá: Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô. Địa chỉ: Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

II. Nội dung

Căn cứ quy định về niêm yết việc đấu giá tài sản tại Luật Đấu giá tài sản 2016. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông tiến hành niêm yết việc đấu giá tài sản gồm những nội dung sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ, bước giá:

1.1 Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng 597,7 m2/03 thửa đất ký hiệu từ 1 đến 3 thuộc khu vực trường Mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

1.2. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá, tiền hồ sơ:

Ngày 19/10/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

- Mục đích sử dụng sau khi đấu giá: Đất ở nông thôn.

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

- Thời hạn sử dụng: lâu dài

2. Hồ sơ pháp lý gồm:

+ Quyết định số 1125/QĐ-UBND ngày 21/4/2020 của UBND huyện Krông Nô về việc phê duyệt phương án đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

+ Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 của UBND huyện Krông Nô về việc phê duyệt giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất khu vực trường Mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông.

+ Công văn số 4667/UBND-KTN ngày 11/9/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc chủ trương tiếp tục bán đấu giá Quyền sử dụng đất thuộc khu vực trường Mầm non Sơn Ca phân hiệu thôn Nam Trung, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông .

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

Thời gian xem tài sản: từ ngày 30/9/2020 đến ngày 06/10/2020.

Địa điểm xem tài sản: tại nơi có tài sản.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ: từ ngày 25/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020.

Địa điểm bán hồ sơ: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

5.1 Thời gian đăng ký: từ ngày 25/9/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020.

5.2 Địa điểm đăng ký: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô

5.3 Điều kiện đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở. Đáp ứng được điều kiện để tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật.

- Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật;

- Tự nguyện nộp hồ sơ tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm phát hành; cam kết ít nhất trả bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời gian quy định;

- Cam kết sử dụng đất đúng theo mục đích;

- Chấp nhận toàn bộ các quy định của Quy chế đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan về đấu giá tài sản.

5.4. Cách thức đăng ký: Hộ gia đình, cá nhân, đủ điều kiện đăng ký nêu trên, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở trực tiếp đến trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông hoặc trụ sở Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước vào số tài khoản 5304.201.003.614 mở tại ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh huyện Krông Nô vào các ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020. Khách hàng có thể tự nguyện nộp tiền đặt trước trước thời hạn Trung tâm thông báo và không yêu cầu trả lãi với khoản tiền này và ghi rõ việc xin được nộp tiền đặt trước trong đơn đăng ký (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

- Thời gian tổ chức đấu giá tài sản: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 19/10/2020 cho đến khi hoàn thành việc đấu giá.

- Địa điểm đấu giá: Tại hội trường UBND xã Nam Đà, huyện Krông Nô.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 41 Luật Đấu giá tài sản 2016 cụ thể như sau:

Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá thực hiện việc trả giá;

Người tham gia đấu giá trả giá. Giá trả ít nhất bằng giá khởi điểm, người trả giá sau phải trả giá cao hơn giá mà người trả giá trước liền kề đã trả ít nhất 01 bước giá;

Đấu giá viên công bố giá đã trả sau mỗi lần người tham gia đấu giá trả giá và đề nghị những người tham gia đấu giá khác tiếp tục trả giá;

Đấu giá viên công bố người đã trả giá cao nhất và ít nhất bằng giá khởi điểm cộng với 01 bước giá là người trúng đấu giá, sau khi nhắc lại 3 lần giá trả cao nhất mà không có người nào trả giá cao hơn.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Niêm yết được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đắk Nông; UBND xã Nam Đà, Ban quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Krông Nô để tổ chức, cá nhân được biết./.