(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập ủy quyền như sau:

Căn cứ hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐ-DVĐGTS ngày 30/9/2020 giữa Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập;

1/ Tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước

2/ Người có tài sản đấu giá: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập.

Địa chỉ: Xã Phú Nghĩa, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước

3/ Tài sản đấu giá là: Gỗ rừng tự nhiên (Lâm sản tận dụng) tại khoảnh 1, tiểu khu 42, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tổng diện tích rừng tự nhiên khai thác: 99,066 ha

Địa điểm: Khoảnh 1, tiểu khu 42, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.

Tài sản khai thác:

Ngày 19/10/2020, đấu giá Gỗ rừng tự nhiên tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 19/10/2020, đấu giá Gỗ rừng tự nhiên tại tỉnh Bình Phước ảnh 2

4/ Giá khởi điểm: 175.227.000 đồng (Một trăm bảy mươi lăm triệu, hai trăm hai mươi bảy ngàn đồng)

Giá trên là giá bán cây đứng (đã bao gồm chi phí khai thác, vận chuyển) chưa bao gồm thuế tài nguyên và thuế giá trị gia tăng.

5/ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6/ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp tại cuộc đấu giá.

7/ Thời gian, địa điểm phát hành hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước.

8/ Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 06/10/2020 đến hết ngày 08/10/2020 (trong giờ hành chính) tại khoảnh 1, tiểu khu 42, xã Đăk Ơ, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước. Liên hệ đồng chí: Dũng – SĐT: 0848.678.778 để được hướng dẫn xem tài sản.

9/ Khoản tiền đặt trước là: 20% của giá khởi điểm của tài sản.

Thời gian nộp tiền đặt trước là: Từ ngày 14/10/2020 đến ngày 16/10/2020 (thời gian kết thúc là 17 giờ 00 phút) vào tài khoản của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Nếu người tham gia đấu giá có nhu cầu nộp tiền đặt trước, trước thời hạn trên thì phải thỏa thuận bằng văn bản với Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định của Luật đấu giá tài sản.

10/ Thời gian và địa điểm đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 19/10/2020 tại Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Bù Gia Mập.

11/ Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp đăng ký tham gia đấu từ ngày 01/10/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/10/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước. Trường hợp đăng ký thay thì phải có giấy ủy quyền theo quy định của pháp luật.

Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Thuộc đối tượng đăng ký tham gia đấu giá và có hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá bao gồm:

Có đơn đề nghị được tham gia đấu giá theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá phát hành.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là hộ gia đình, cá nhân.

Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu và Giấy phép đăng ký kinh doanh phải có bản sao y, chứng thực theo quy định nếu là tổ chức kinh tế.

Giấy nộp tiền đặt trước theo đúng quy định.

Cam kết xem tài sản đấu giá.

Người tham gia đấu giá phải nộp tiền hồ sơ tham gia đấu giá là: 200.000 đồng/ hs

12/ Đối tượng tham gia đấu giá: Mọi tổ chức, cá nhân có đầy đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự. Đồng thời không thuộc các trường hợp người không được tham gia đấu giá tại khoản 4, điều 38, Luật Đấu giá tài sản.

Mọi tổ chức có nhu cầu xin liên hệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bình Phước; Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước.