(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2020 do Trung tâm y tế huyện Ý Yên ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền thuê tài sản công của Trung tâm y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định (địa chỉ: đường 57, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định)

- Tên tài sản: Quyền thuê sử dụng một ngôi nhà 01 tầng (thuộc hạng mục cấp IV) có diện tích 34m2, vị trí ngay sát cổng Trung tâm, mục đích thuê tài sản: mở quầy bán thuốc để đáp ứng nhu cầu về thuốc chữa bệnh của tất cả người bệnh đến khám, chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Ý Yên cũng như người dân huyện nhà. Thời gian thuê là 5 năm tính từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê, địa chỉ: đường 57, Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

- Giá khởi điểm thuê tài sản: 240.000.000đ/05 năm (Hai trăm bốn mươi triệu đồng trên 05 năm). Người tham gia đấu giá sẽ trả giá theo tháng, giá trúng đấu giá là giá trả theo tháng nhân với 60 tháng

Người trúng đấu giá sẽ trả tiền thuê tài sản theo quý

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 28/9/2020 đến ngày 16/10/2020 (Trong ngày, giờ hành chính).

- Thời hạn xem tài sản: Ngày 15, 16/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 14, 15, 16/10/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 48.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: các tổ chức, cá nhân có đầy đủ chức năng hợp pháp trong kinh doanh thuốc, vật tư, thiết bị y tế theo quy định hiện hành có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước bằng hình thức nộp tiền vào tài khoản của trung tâm mở tại ngân hàng theo quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá, hình thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên, bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 19/10/2020

- Địa điểm đăng ký tham gia và tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (số 325 Trường Chinh, TP Nam Định, sđt: 02283.836.335).

- Khách hàng có thể xem và in hồ sơ tại cổng thông tin điện tử của Sở tư pháp tỉnh Nam Định: sotuphap.namdinh.gov.vn.