(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 19/10/2019 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu ủy quyền như sau:

Đấu giá quyền sử dụng đất khu đất ở tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

1. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá tài sản:

- Thời gian: Vào hồi 9h30’, ngày 19/10/2019 (Thứ Bẩy).

- Địa điểm: Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu.

2. Tài sản, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước của tài sản đấu giá: QSD đất tại Tiểu khu 19/8, thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu. Diện tích đấu giá: 2.501 m2. Giá khởi điểm: 4.878.705.900 đồng. Tiền đặt trước: 487.870.590 đồng. Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng.

3. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp nhiều vòng với phương thức trả giá lên.

4. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá:

Các tổ chức có đủ điều kiện và có nhu cầu tham gia đấu giá tài sản mua, nộp hồ sơ, nộp tiền đặt trước đúng thời gian quy định cụ thể như sau:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 04/10/2019 đến 17h30’, ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính trừ Thứ 7 và Chủ nhật, ngày nghỉ lễ) tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 11h30’, ngày 17/10/2019 (trong giờ hành chính) bằng hình thức chuyển khoản.

5. Phương thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Hội trường lớn UBND huyện Mộc Châu; Gửi qua thư đảm bảo về địa chỉ của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu hoặc Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt.

Mọi thông tin liên hệ: Văn phòng Công ty Đấu giá Hợp danh Lạc Việt. Địa chỉ: Số 14/143 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.2115234; Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mộc Châu. Địa chỉ: Tiểu khu 14, TT. Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La. ĐT: 02123.866.489.