(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu và Trung tâm Phát triển quỹ đất (PTQĐ) huyện Đông Anh thông báo đấu giá QSD đất tại xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội vào ngày 19/10/2019 như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ: QSD 16 thửa đất tại điểm X, thôn Đông, xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Giá khởi điểm: 25.000.000 đồng. Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng. Tiền mua HS: 500.000 đồng/HS.

2. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Ngày 19/10/2019 tại Hội trường UBND huyện Đông Anh.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 08h30’, ngày 10, 11/10/2019. Liên hệ tại Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

5. Cách thức đăng ký, thời gian mua, nộp hồ sơ, tiền đặt trước:

- Thời gian mua, nộp hồ sơ: Từ ngày 30/09/2019 đến 17h00, ngày 16/10/2019 (trong giờ hành chính) trực tiếp tại UBND xã Kim Nỗ, Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh và Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/10/2019 đến 17h00, ngày 17/10/2019 (trong giờ hành chính).

Mọi thông tin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Liên Châu. Đ/c: Phan Xá, Uy Nỗ, Đông Anh, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.9655298/ 0989405628 và Trung tâm PTQĐ huyện Đông Anh. Đ/c: Số 115A Cao Lỗ, Đông Anh, TP. Hà Nội. ĐT: 0243.9655758.