(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo bán đấu giá tài sản do Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau:

1. Tên địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên địa chỉ của tổ chức có tài sản đấu giá:

Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

Thời gian: Hồi 08 giờ 00 phút ngày 19/10/2018

Địa điểm: Phòng đấu giá tầng 2 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ 5 phường Nam Cường, TP Lào Cai. (Sau trụ sở khối 6).

4. Tên tài sản, giá khởi diểm.

- Tài sản đấu giá: Một (01) Xe ô tô Mitsubishi biển kiểm soát 24C-0235, số chỗ ngồi 07. Số máy 1013; Số khung 00706. Năm sản xuất 1995. Nơi sản xuất: Nhật bản; nhiên liệu: Máy xăng. Đăng ký mang tên: Văn phòng HĐND & UBND tỉnh Lào Cai.

- Giá khởi điểm: 75.000.000 đồng (Bảy mươi lăm triệu đồng chẵn)

5. Tiền đặt trước, thời gian nộp, địa điểm nộp: Tiền đặt trước bằng 20% trên giá khởi điểm của tài sản đấu giá. Cụ thể 15.000.000 đồng.

- Thời gian nộp: ngày 16; ngày 17 và ngày 18 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Khách hàng nộp bằng tiền mặt vào tài vào tài khoản số: 701570406000320 của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài gòn Công Thương chi nhánh Lào Cai - Số nhà 121, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai;

6. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói.

7. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

8. Cách thức đăng ký, nhận hồ sơ đấu giá tại trung tâm: Đăng ký mua hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm.

9. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức đã mua hồ sơ và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của luật đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật khác có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

10. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ

11. Thời gian địa điểm tham khảo,mua hồ sơ,nhận hồ sơ,xem tài sản:

Thời gian: Từ ngày 02/10/2018 đến hết ngày 16/10/2018

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nhận hồ sơ: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai, tổ 5, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

- Địa điểm xem tài sản: Tại Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tỉnh Lào Cai.

Cá nhân, tổ chức có nhu cầu xin liên hệ theo số điện thoại: 0214.3.824.914