(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản do Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền vào ngày 19/10/2018 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu

Địa chỉ: Số 06, Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Công an tỉnh Bạc Liêu.

Địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá:

Lô 1: Tôm sú lột PTO

- Tôm sú lột PTO 7,7 kg: loại 13-15 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 81,3 kg: loại 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 36,4 kg: loại 31-40 con/453g.

- Tôm sú lột PTO 42,3 kg: loại 71-90 con/453g.

Giá khởi điểm: 26.353.000đồng (Hai mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ba ngàn đồng)

Lô 2: Tôm sú lột PTO

- Tôm sú lột PTO 76,4 kg: loại 21-25 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 32,9 kg: loại 31-40 con/453g.

Giá khởi điểm: 19.877.600đồng (Mười chín triệu, tám trăm bảy mươi bảy ngàn, sáu trăm đồng)

Lô 3: Tôm sú lột PTO

- Tôm sú lột PTO 63,4 kg: loại 16-20 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 283,4 kg: loại 26-30 con/453g;

- Tôm sú lột PTO 76,1 kg: loại 31-40 con/453g.

Giá khởi điểm: 74.970.600đồng (Bảy mươi bốn triệu, chín trăm bảy mươi ngàn, sáu trăm đồng).

Nơi lưu giữ: tại số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu (Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

Quyết định số 241/QĐ-TTTVPT ngày 30/7/2018 và Quyết định số 262/QĐ-TTTVPT ngày 15/8/2018 của Công an tỉnh Bạc Liêu tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính do không xác định được người vi phạm.

Quyết định số 1388/QĐ-TTTVPT ngày 06/8/2018 của UBND tỉnh Bạc Liêu về tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính không xác định được người vi phạm.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 26/9/2018 đến 17 giờ ngày 16/10/2018 tại số 99, đường Lò Rèn, Khóm 5, Phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (kho lưu giữ tài sản Công ty TNHH chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Trang Khanh).

5. Tiền đặt trước: lô 1: 2.635.300 đồng; lô 2: 1.987.760 đồng; lô 3: 7.497.060 đồng nộp ngày 16; 17; 18/10/2018 vào số tài khoản 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Chi nhánh Bạc Liêu ( số 65A, đường Trần Huỳnh, k2, p7, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu)

6. Tiền mua hồ sơ: Lô 1: 100.000 đồng/ bộ hồ sơ; Lô 2: 50.000 đồng/ bộ hồ sơ; Lô 3: 150.000 đồng/ bộ hồ sơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 26/9/2018 đến 17 giờ ngày 16/10/2018tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu ( trong giờ hành chính).

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá có nhu cầu mua tài sản thì mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

9. Tổ chức đấu giá (công bố giá) tại Trung tâm vào lúc: 08 giờ ngày 19/10/2018.

10. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ với Trung tâm ĐT: 0291.3825386.