(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 19/4/2018. 
Ngày 18/04: Có 6/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/04: Có 6/430 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 424 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 06 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian chuẩn bị yêu cầu báo giá (YCBG) chưa đủ tối thiểu 03 ngày làm việc theo quy định: UBND thành phố Tam Điệp (tỉnh Ninh Bình) đăng tải TBMCH các gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20180453298-03 và 20180453230-01) dự kiến phát hành YCBG từ ngày 19/4/2018 đến ngày 20/4/2018; Công ty Thủy điện Đồng Nai đăng tải TBMCH gói thầu dịch vụ phi tư vấn (số thông báo là: 20180453983-00) dự kiến phát hành YCBG từ 13 giờ 06 phút ngày 19/4/2018 đến 14 giờ ngày 19/4/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm a Khoản 1 Điều 59 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị và nộp báo giá tối thiểu là 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên bản YCBG được phát hành.

Nêu nhãn hiệu hàng hóa trong nội dung TBMCH: Công ty CP Bảo dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí đăng tải TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa (số thông báo là: 20180454647-00), nêu xuất xứ hàng hóa: “G7, Hàn Quốc, Việt Nam, nước NIC (trừ Trung Quốc)”. Đơn vị này cần biết, theo Điểm c Khoản 5 Điều 3 Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa, không được đưa ra các điều kiện nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng như nêu nhãn hiệu, xuất xứ cụ thể của hàng hoá, kể cả việc nêu tên nước, nhóm nước, vùng lãnh thổ gây ra sự phân biệt đối xử; trường hợp không thể mô tả chi tiết hàng hóa theo đặc tính kỹ thuật, thiết kế công nghệ, tiêu chuẩn công nghệ thì có thể nêu nhãn hiệu, catalô của một sản phẩm cụ thể để tham khảo, minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa nhưng phải ghi kèm theo cụm từ “hoặc tương đương” sau nhãn hiệu, catalô đồng thời phải quy định rõ nội hàm tương đương với hàng hóa đó về đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng, tiêu chuẩn công nghệ và các nội dung khác (nếu có) mà không được quy định tương đương về xuất xứ.

Không ghi rõ địa chỉ phát hành HSMT: Công ty TNHH Bạch Đằng (tỉnh Bình Phước), Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) đăng tải TBMT (số TBMT lần lượt là: 20180454950-00; 20180455151-00) đều không ghi rõ địa chỉ phát hành HSMT. Hai đơn vị này cần biết, theo Văn bản số 1873/BKHĐT-QLĐT ngày 21/3/2016 của Bộ KH&ĐT về việc đôn đốc thực hiện cung cấp thông tin đúng pháp luật đấu thầu và tổ chức đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia nêu rõ: Trường hợp bên mời thầu, ban quản lý dự án thuê đơn vị tư vấn thay mình làm bên mời thầu hoặc thực hiện một số công việc thuộc trách nhiệm của bên mời thầu thì khi lập thông báo mời thầu phải sử dụng địa chỉ, tên, số điện thoại của giám đốc ban quản lý dự án hoặc đại diện có thẩm quyền của chủ đầu tư nơi triển khai thực hiện gói thầu. Không được sử dụng địa chỉ của bên mời thầu được thuê (đặc biệt là địa chỉ bán HSMT, HSYC khác so với địa chỉ của ban quản lý dự án, chủ đầu tư hoặc cơ quan mua sắm...).

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.