(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 268 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/01/2018. 
Ngày 19/01: Có 7/268 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Ngày 19/01: Có 7/268 phiếu đăng ký chưa hợp lệ

Trong đó, có 261 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, UBND phường Vĩnh Nguyên (TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/01/2018; Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 25/01/2018 đến 08 giờ ngày 31/01/2018; Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Phương (TP.HCM) dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 25/01/2018 đến 08 giờ 30 ngày 31/01/2018; Ban QLDA đầu tư xây dựng thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ 08 giờ ngày 26/01/2018 đến 09 giờ ngày 01/02/2018. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/01/2018 đến 08 giờ 30 ngày  05/02/2018; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đăk Lăk dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/01/2018 đến 08 giờ ngày 13/02/2018, trong khi đóng thầu vào 08 giờ ngày 03/02/2018. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Chơn Thành (tỉnh Bình Phước) chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.